Język polski
English language

Wycena usługi

Koszt usługi znakowania przemysłowego uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju materiału oraz jego grubości.

Dostarczenie materiału

Projekt należy nam dostarczyć w formie elektronicznej w formatach DXF, PLD lub CDR (Corel 10).

Projekt można również wysłać faksem lub dostarczyć w formie papierowej. W tym przypadku pobieramy dodatkową opłatę za konwersję dokumentu do formy elektronicznej.

Jesteśmy w stanie wykonać projekt z istniejącego już detalu, szkicu czy zdjęcia.

Zapraszamy do kontaktu: wycena@grupaoficyna.pl