Język polski
English language
Grupa Oficyna / Cięcie wodą / Jakość krawędzi ciętej

Jakość krawędzi ciętej

 

Najwyższa jakość krawędzi ciętej
odpowiednia dla materiałów o wysokiej gęstości i grubości

 

Średnia jakość krawędzi

 

Niska jakość krawędzi
odpowiednia dla materiałów o niskiej gęstości i grubości