Język polski
English language
Grupa Oficyna / Agencja Reklamowa / Nasi klienci

Nasi klienci

W okresie naszej działalności zawierzyli nam między innymi:

Polfa
Fiast Auto Poland
Schneider Electric
Plus GSM
Poczta Polska
ERA GSM
Dialog Telecom
Telekomunikacja Polska S.A.
Coca Cola
Próchnik
Bilplast
H. Skrzydlewska
Unidro S.A.
Commercial Union
Elektrobudowa
MAC Auditor


Oraz Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe, jednostki budżetowe i wielu innych klientów z Polski i zza granicy